Seachdain Na Gàidhlig

A’ comharrachadh na Gàidhlig air feadh an t-saoghail 19mh – 25mh An Gearran 2024

SEACHDAIN NA GÀIDHLIG

WORLD GAELIC WEEK

Celebrating Scottish Gaelic across the globe
20th – 26th February 2023

Learn moreClick me

’S E Seachdain Na Gàidhlig a’ chiad sheachdain cultair is cànain airson na Gàidhlig a thèid a chumail tron dùthaich air fad

Bidh an t-seachdain a’ brosnachadh na Gàidhlig dhan a h-uile duine, an dà chuid aig tachartasan oifigeach agus iomairtean coimhearsnachd, coltach ri Seachdain na Gaeilge ann an Èirinn agus Mìos nan Gàidheal ann an Alba Nuadh. Bheir e cothrom do luchd-labhairt na Gàidhlig agus an fheadhainn aig nach eil i pàirt a ghabhail ann an diofar dhòighean a fhreagras orra fhèin; an dà chuid ann an Alba fhèin agus thall thairis.

Naidheachdan

Mar a ghabhas tu pàirt

Chì thu prògram oifigeach  Seachdain na Gàidhlig  an seo.
Airson rudeigin a chur air chois nad choimhearsnachd? Seo mar a nì thu sin.

Cuir Taic Rinn

Airson tuilleadh fiosrachaidh no airson bruidhinn rinn mu thaic a thoirt Sheachdain na Gàidhlig, cuiribh fios don Mhanaidsear Leasachaidh againn, Persephone Nichol-Bose, on persephone@handsupfortrad.co.uk. Cuiridh sinn fàilte air iarrtasan bho bhuidhnean, ghnìomhachasan no daoine fa leth.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here