Naidheachdan

Plana Gàidhlig Ùr aig Ùghdarras Theisteanas na h-Alba // New Gaelic Plan for SQA

Tha Ùghdarras Theisteanas na h-Alba air Plana Gàidhlig ùr…

Dàrna Thosgaire airson Seachdain na Gàidhlig // Seachdain na Gàidhlig’s Second Ambassador

Tha sinn air ar doigh tosgaire eile ainmeachadh airson Seachdain…

A’ Chiad Thosgaire airson Seachdain na Gàidhlig // Seachdain na Gàidhlig’s First Ambassador

Tha sinn air ar dòigh innse dhuibh gu bheil dithis thosgaire…

Seachdain nan Cànan, Alba // Languages Week Scotland 2023

Thèid Seachdain nan Cànan an Alba, ga ruith le SCILT (Ionad…

Ceithir Seachdainean Ri Dhol // Four Weeks To Go!

Tha sinn a-nis gu mòr a’ coimhead air adhart ri Seachdain…

Taigh Cèilidh Steòrnabhaigh a-nis fosgailte!

Sgriobh Teàrlach an geàrr-chunntas seo dha Seachdain na Gàidhlig: Steòrnabhagh,…

Maoin nan Tabhartas Beag // Small Grants Fund

Le 63 iarrtasan bho air feadh na dùthcha agus nas fhaide air…

Prògram Sheachdain na Gàidhlig ga Fhoillseachadh! // Launch Date for Seachdain na Gàidhlig Programme

Cumaibh an ceann-latha! Air 16 Faoilleach 2023 bidh sinn a’…

Làrach-lìn Ùr // New Website

Tha làrach-lìn gleansach ùr aig Seachdain na Gàidhlig! Tha…

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr // Merry Christmas and a Happy New Year

Bu chaomh leinn uile aig Seachdain na Gàidhlig gach beannachd…

Deasbad Nàiseanta Loganair nan Àrd-sgoiltean Ghàidhlig

Air 8 Samhain choinnich 20 sgioba bho Àrd-sgoiltean air feadh…

Bodach na Nollaig aig An Lòchran

12.30f no 1.45f, Disathairne 17 Dùbhlachd Ionad An Lòchran,…

Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig

Choinnich Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig, far a bheil…