Tachartasan

Bheir sùil air a’ mhìosachan agus faic na bhios a’ tachairt air Seachdain na Gàidhlig (19-25 Gearran 2024). Fon chuspair ‘Do Chànan. Do Chothrom’, ‘s urrainn dhuibh pàirt a ghabhail ann an iomadach dòigh.

Nach ruith sibh fhèin tachartas air Seachdain na Gàidhlig? Tha goireasan againn do dhaoine is bhuidhnean a tha airson tachartasan a ruith anns na coimhearsnachdan aca. Cuir fios thugainn air admin@seachdainnagaidhlig.scot ma tha beachd agaibh airson tachartas, no cuir fear dhan mhìosachan gu h-ìseal.

Cuir a-steach do thachartas

Airson do thachartas a chur dhan phrògram aig Seachdain na Gàidhlig, brùth air a’ cheangal gu h-ìseal agus cuir a-steach am fiosrachadh.
Nochdaidh e air a’ chlàr nuair thèid ùghdarrachadh. Cho fad ‘s as urrainn dhuibh, dèanaibh cinnteach gum bi am fiosrachadh sa Ghàidhlig agus sa Bheurla.

Latest Past Events

Dannsa Airson Na Gàidhlig // Dance With Gaelic

Hilton Church Tomatin Rd, Inverness

Clas ciùil is gluasad spòrsail dha pàistean is am pàrantan, gus slàinte inntinn is sunnd a leasachadh tro a bhith a’ gluasad agus sòisealeachadh, agus iad uile a’ brosnachadh na […]

£6.50

Dannsa Airson Na Gàidhlig // Dance With Gaelic

Bun Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis / Inverness Gaelic School Sir Walter Scott Drive, Inverness

Clas ciùil is gluasad spòrsail dha pàistean is am pàrantan, gus slàinte inntinn is sunnd a leasachadh tro a bhith a’ gluasad agus sòisealeachadh, agus iad uile a’ brosnachadh na […]

£6.50
[ecs-list-events thumb=’true’ thumbsize=’entry_without_sidebar’]
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here