Tachartasan

Bheir sùil air a’ mhìosachan agus faic na bhios a’ tachairt air Seachdain na Gàidhlig (20-26 Gearran). Fon chuspair ‘A’ Tighinn Còmhla’, ’s urrainn dhuibh pàirt a ghabhail ann an iomadach dòigh.

Nach ruith sibh fhèin tachartas air Seachdain na Gàidhlig? Tha goireasan againn do dhaoine is bhuidhnean a tha airson tachartasan a ruith anns na coimhearsnachdan aca. Cuir fios thugainn air admin@seachdainnagaidhlig.scot ma tha beachd agaibh airson tachartas, no cuir fear dhan mhìosachan gu h-ìseal.

Cuir a-steach do thachartas

Airson do thachartas a chur dhan phrògram aig Seachdain na Gàidhlig, brùth air a’ cheangal gu h-ìseal agus cuir a-steach am fiosrachadh.
Nochdaidh e air a’ chlàr nuair thèid ùghdarrachadh.

Dèanaibh cinnteach, cho fad ’s as urrainn dhuibh, gum bi am fiosrachadh agaibh ann an Gàidhlig agus Beurla.

Latest Past Events

Cèilidh Mhòr 25.

Comann nam Pàrant are delighted to present Cèilidh Mhòr 25! We will be celebrating 25 years of Gaelic Medium Education in North Lanarkshire with a wonderful musical line up including […]

£5

Latha nam Filmichean Gàidhlig

Bidh ceithir seisein ri cheile mar phart dhen Latha nam Filmichean Gàidhlig air Didòmhnaich, 26mh. Tha tiocaidean air reic do bhuth-obrach agus na sgrìneadhan air na ceangalan seo: https://www.eventbrite.co.uk/e/gaelic-film-day-first-steps-film-making-workshop-tickets-556206527697?aff=ebdsoporgprofile https://www.eventbrite.co.uk/e/sgrineadh-teaghlach-oran-na-mara-song-of-the-sea-pg-tickets-556208563787?aff=ebdsoporgprofile […]

Seinn aig Talla Bhreacais

Puirt a Beul le Deirdre Greumach / Puirt a Beul with Deirdre Graham Seinn Aig Talla Bhreacais 26 February 2023 2-4pm Seinn Aig Talla Bhreacais will give people the opportunity to […]

£4
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here