Goireasan Airson Luchdadh a-Nuas

Suaicheantasan

Tagh an suaicheantas a tha thu airson luchdadh a-nuas gu h-ìseal (png) no brùth an seo gus na suaicheantasan air fad fhaighinn (zip). Feuch nach atharraich sibh na suaicheantasan a thaobh cumaidh no meud air na stuthan margaideachd agaibh fhèin.

Gàidhlig

Meadhanan Sòisealta

Cleachdaibh na goireasan a th’ againn airson coltas Sheachdain na Gàidhlig a chur air ur meadhanan sòisealta. Tagh an goireas a tha thu airson luchdadh a-nuas an seo no brùth an seo gus na goireasan air fad fhaighinn (zip).

Farpais Lèine-T

Dealbhaich an Lèine-T Oifigeil aig Seachdain na Gàidhlig 2024! Tuilleadh fiosrachaidh an seo.

Postairean A4 Airson Luchdadh a-Nuas

Tagh am postair a tha thu airson luchdadh a-nuas gu h-ìseal (pdf) no brùth an seo gus na postairean air fad fhaighinn (zip).