Seachdain ri Dhol! // One Week to Go!

Chan eil ach seachdain ri dhol mus tòisich Seachdain na Gàidhlig 2024! Am bi sibhse an sàs innte? Feuch gun toir sibh sùil tron mhìosachan an seo gus am faic sibh na bhios a’ dol anns na sgìrean agaibh fhèin, agus feuch gun cuir sibh ris ma tha tachartas gu bhith agaibh fhèin. Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile deiseil agus deònach airson an treas Seachdain na Gàidhlig agus gun cuidich sibh sinn le bhith ga dèanamh nas motha agus nas fheàrr na bha i riamh!

//

There’s only one week to go until Seachdain na Gàidhlig 2024 kicks off! Will you be taking part? Make sure to take a look through the calendar here to see what’s on in your area, and please feel free to add your own event if you have anything planned. We hope you’re ready to join us for our third year and that you’ll help us make it the biggest and best yet!

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here