News

Plana Gàidhlig Ùr aig Ùghdarras Theisteanas na h-Alba // New Gaelic Plan for SQA

Tha Ùghdarras Theisteanas na h-Alba air Plana Gàidhlig ùr…

Dàrna Thosgaire airson Seachdain na Gàidhlig // Seachdain na Gàidhlig’s Second Ambassador

Tha sinn air ar doigh tosgaire eile ainmeachadh airson Seachdain…

A’ Chiad Thosgaire airson Seachdain na Gàidhlig // Seachdain na Gàidhlig’s First Ambassador

Tha sinn air ar dòigh innse dhuibh gu bheil dithis thosgaire…

Seachdain nan Cànan, Alba // Languages Week Scotland 2023

Thèid Seachdain nan Cànan an Alba, ga ruith le SCILT (Ionad…

Ceithir Seachdainean Ri Dhol // Four Weeks To Go!

Tha sinn a-nis gu mòr a’ coimhead air adhart ri Seachdain…

Stornoway’s An Taigh Cèilidh Now Open!

Written by Teàrlach Wilson for Seachdain na Gàidhlig: Stornoway,…
Profile Image 1

Maoin nan Tabhartas Beag // Small Grants Fund

Le 63 iarrtasan bho air feadh na dùthcha agus nas fhaide air…
Profile Image 1

Prògram Sheachdain na Gàidhlig ga Fhoillseachadh! // Launch Date for Seachdain na Gàidhlig Programme

Cumaibh an ceann-latha! Air 16 Faoilleach 2023 bidh sinn a’…
Profile Image 1

Làrach-lìn Ùr // New Website

Tha làrach-lìn gleansach ùr aig Seachdain na Gàidhlig! Tha…
Profile Image 1

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr // Merry Christmas and a Happy New Year

Bu chaomh leinn uile aig Seachdain na Gàidhlig gach beannachd…

National Loganair Gaelic High Schools’ Debate

On 8th November, 20 teams from high schools across Scotland met…

Meet Santa at An Lòchran

12.30pm or 1.45pm, Saturday 17th December An Lòchran, 22…

Cross-Party Group on Gaelic

The Cross-Party Group on Gaelic, of which Alasdair Allan MSP…