News

Sùil air: Seinn aig Talla Bhreacais // Case Study: Singing at Breakish Hall

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas…

Sùil air: Cruinneachadh Gàidhlig an Luirg // Case Study: Lairg Gaelic Gathering

Le taic bho Mhaoin nan Tabhartas Beag, air a thabhann…

Sùil air: LOOM – Sin Agad E! // Case Study: LOOM – Sin Agad E!

Le taic bho Mhaoin nan Tabhartas Beag (Bòrd na Gàidhlig,…

Sùil air: CHARTS Earra-Ghàidheal & na h-Eileanan // Case Study: CHARTS Argyll & Isles

Air Seachdain na Gàidhlig 2023, le taic-airgid bho Mhaoin…

Sùil air: Siorcas Coimhearsnachd Phàislig // Case Study: Community Circus Paisley

Coimhead bhideo an seo! Chùm Siorcas Coimhearsnachd Phàislig…

Sùil air: Tobar an Dualchais // Case Study: Tobar an Dualchais

Air Seachdain na Gàidhlig 2023, chuir Tobar an Dualchais…

Seachdain na Gàidhlig 2024 // World Gaelic Week 2024

Seachdain na Gàidhlig 2024: 19-25 Gearran! Cumaibh na cinn-làithean!…

Tapadh leibh uile! // Thank you all!

SEACHDAIN NA GÀIDHLIG 2023 Uill, Seachdain na Gàidhlig,…

100+ Tachartas air Seachdain na Gàidhlig 2023 // 100+ Events for Seachdain na Gàidhlig 2023

Thèid barrachd air 100 tachartas a chumail an ath-sheachdain…

FilmG & Deoch an Dorais

Air a ruith le Astar, chaidh duaisean FilmG a chumail airson…

TRÌ Latha Ri Dhol! // 3 Days To Go!

Tha e gu math doirbh a chreids gum bi Seachdain na Gàidhlig…
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here