Taigh Cèilidh Steòrnabhaigh a-nis fosgailte!

Sgriobh Teàrlach an geàrr-chunntas seo dha Seachdain na Gàidhlig:

Steòrnabhagh, Disathairne 17mh Dùbhlachd 2022, agus dh’fhosgail An Taigh Cèilidh: a’ chiad ionad coimhearsnachd Gàidhlig ann an Alba. Air an latha fosglaidh, bha sinn a’ seinn òrain Nollaige còmhla ri na h-aoighean a thàinig a-steach a chèilidh oirnn. Bha tòrr a’ seinn, bha an cofaidh a’ còrdadh riutha, agus reic sinn mapa agus leabhar no dhà. Chan eil an luchd-togail ceart deiseil fhathast, agus mar sin, bidh sinn dùinte Diluain agus Dimàirt fad an Fhaoillich fhad ’s a tha an luchd-togail a’ cur crìoch air an obair aca, fiù am peantadh air na ballachan taobh a-muigh. Chanadh tu gur e seo ùine an fhosglaidh bhig againne, agus nuair a bhios sinn fosgailte gu ceart, bidh tòrr a bharrachd aig An Taigh Cèilidh: tachartasan làitheil (m.e. cearcallan còmhraidh agus clubaichean obair-dachaigh), tachartasan sònraichte (m.e. tachartasan cuimhneachaidh, ceòl beò traidiseanta), luchd-obrach, innealan clàradh dualchais, agus bùth nas motha. Gus an uair sin, bidh sinn fosgailte mar chafaidh ionadail, far am faighear copan (agus chan fhaigh thu copan falamh anns An Taigh Cèilidh, a bharrachd!) agus 10% far prìs a’ chofaidh ma dh’òrdaicheas tu ann an Gàidhlig e! Nach lean thu sinn air na meadhanan sòisealta (@taighceilidh) gus an t-adhartas a leantainn!

 

 

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here