Ceithir Seachdainean Ri Dhol // Four Weeks To Go!

Tha sinn a-nis gu mòr a’ coimhead air adhart ri Seachdain na Gàidhlig is i a’ teannadh dlùth. Tha sinn air bhioran a’ faicinn nan tachartasan a’ lìonadh a’ mhìosachain air-loidhne agus tha ùine gu leòr agaibh uile fhathast na tachartasan agaibh fhèin a chur a-steach cuideachd! Bheiribh sùil air na bhios a’ dol agus innsibh mu na planaichean agaibh fhèin an seo. Ge bith ciamar a bhios sibh a’ comharrachadh Seachdain na Gàidhlig, tha sinn an dòchas gun còrd e ribh!

//

We are now very much on the countdown to Seachdain na Gàidhlig with just four weeks to go. We have been excitedly watching as the online calendar fills up with fantastic events and we’re looking forward to seeing what else comes in as the next few weeks pass! Remember you still have plenty of time to add your own event – have a look at the programme here and see what else is being planned in your area. However you plan to celebrate Seachdain na Gàidhlig, we hope you have a great time!

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here