Còisir Ghàidhlig Dhùn-Dè a’ Sireadh Bhuill!

A bheil sibh a’ fuireach ann an Dùn-Dè no faisg air làimh? A bheil ùidh agaibh ann a bhith a’ seinn ann an còisir? Tha Còisir Ghàidhlig Dhùn-dè gur n-iarraidh, gu h-àraidh mas e basses a th’ annaibh! ’S e àm glè mhath a th’ ann tòiseachadh còmhla riutha. Ma tha ùidh agaibh, nach cuir sibh fios gu Audrey Roshier air peapodaud@talktalk.net.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here