Ceòl, Cafaidh is Cabadaich

Cothrom airson sgoilearan bho Sgoil na Coille Nuaidh a’ tighinn còmhla le daoine bhon coimhearsnachd aig a bheil Gàidhlig son Gàidhlig a bhruidhinn. Le taic bho seinneadair Gàidhlig bidh cothrom aig na sgoilearan ionnsachadh diofar òrain thairis air an t-seachdain.  Air madainn Dihaoine bidh iad a’ seinn na h-òran seo airson daoine bhon coimhearsnachd aig a […]