Oidhche san Taigh-cèilidh

Thig còmhla rinn airson Oidhche san Taigh-cèilidh, far am bi fàilte bhlàth romhaibh! (Dha-rìreabh blàth, leis an teine a’ dol, agus drama beag a’ feitheamh oirbh airson an oidhche a chur air a casan!) Bidh ceòl, seinn, dannsa agus sgeulachdan gu leòr ann, le cothrom port no òran a ghabhail ann an deagh chompanachd. Dè […]