Ceòl, Cafaidh is Cabadaich

Sgoil na Coille Nuaidh William McIlvanney Campus, Sutherland Drive, Kilmarnock, East Ayrshire, United Kingdom

Cothrom airson sgoilearan bho Sgoil na Coille Nuaidh a’ tighinn còmhla le daoine bhon coimhearsnachd aig a bheil Gàidhlig son Gàidhlig a bhruidhinn. Le taic bho seinneadair Gàidhlig bidh cothrom aig na sgoilearan ionnsachadh diofar òrain thairis air an t-seachdain.  Air madainn Dihaoine bidh iad a’ seinn na h-òran seo airson daoine bhon coimhearsnachd aig a […]

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here