Entries by Shona MacMillan

Seachdain ri Dhol! // One Week to Go!

Chan eil ach seachdain ri dhol mus tòisich Seachdain na Gàidhlig 2024! Am bi sibhse an sàs innte? Feuch gun toir sibh sùil tron mhìosachan an seo gus am faic […]

Farpais Lèine-T 2025 // T-shirt Competition 2025

Ciamar a chòrdadh e riut rud a dhealbhaich thu fhèin fhaicinn air lèine-T? Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig tha sinn a’ toirt cothrom do dh’òigridh an dearbh rud a […]

Seachdain na Gàidhlig 2024 // World Gaelic Week 2024

Thèid Seachdain na Gàidhlig a chumail an treas turas agus luchd na h-iomairt a’ toirt brosnachadh do luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig na cothroman maoineachaidh a chaidh a chur air […]

JOB OPPORTUNITY – ADMINISTRATIVE PRODUCER

Come and work with the Seachdain na Gàidhlig team! An opportunity has arisen, thanks to support from Bòrd na Gàidhlig, to join us as an administrative producer, who will be […]

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here