Entries by Shona MacMillan

Tapadh leibh uile! // Thank you all!

SEACHDAIN NA GÀIDHLIG 2023 Uill, Seachdain na Gàidhlig, dè chanas sinn? Tha sinn dìreach air ar dòigh glan leis mar a ghabh a h-uile duine rithe, bho luchd-ionnsachaidh gu fileantaich, […]

FilmG & Deoch an Dorais

Air a ruith le Astar, chaidh duaisean FilmG a chumail airson an 15mh bliadhna ann an Glaschu a-raoir (16 Gearran). Bha cuid de sgioba Sheachdain na Gàidhlig an làthair agus […]

TRÌ Latha Ri Dhol! // 3 Days To Go!

Tha e gu math doirbh a chreids gum bi Seachdain na Gàidhlig oirnn ann am beagan làithean. Tha còrr is 100 tachartas sa mhìosachan a-nis agus deagh mheasgachadh de ghnìomhachd […]

Deoch an Dorais // One for the Road

Tha Seachdain na Gàidhlig a’ toirt cuireadh dhuibh tighinn còmhla rinn an-dèidh dhuaisean FilmG an ath-sheachdain gus cothrom fhaighinn cruinneachadh còmhla, a’ cabadaich sa Ghàidhlig ann an suidheachadh neo-fhoirmeil. Cuin? […]

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here