Capital Gaelic – A’ tighinn còmhla! /coming together! Blasad Gàidhlig

Oilthigh Dhùn Èideann Blasad Gàidhlig Diardaoin 23 Gearran 15:00-16:00 Seòmar 1.21, Paterson’s Land, Rathad Holyrood, Dùn Èideann EH8 8AQ An-asgaidh, clàradh a dhìth Bidh tachartas a’ nochdadh air duilleag Eventbrite Oilthigh Dhùn Èideann, https://www.eventbrite.com/o/oilthigh-dhun-eideann-university-of-edinburgh-59204892373. Ùidh sa Ghàidhlig? Ge bith gu bheil thu airson ionnsachadh no ùidh agadsa sa chànan fhèin, thigibh dha Seisean mu Chànan […]

Free

Capital Gaelic – A’ tighinn còmhla! /coming together! Blasad Gàidhlig

Oilthigh Dhùn Èideann Blasad Gàidhlig Diardaoin 23 Gearran 15:00-16:00 Seòmar 1.21, Paterson’s Land, Rathad Holyrood, Dùn Èideann EH8 8AQ An-asgaidh, clàradh a dhìth Bidh tachartas a’ nochdadh air duilleag Eventbrite Oilthigh Dhùn Èideann, https://www.eventbrite.com/o/oilthigh-dhun-eideann-university-of-edinburgh-59204892373.   Ùidh sa Ghàidhlig? Ge bith gu bheil thu airson ionnsachadh no ùidh agadsa sa chànan fhèin, thigibh dha Seisean mu […]

Free