Capital Gaelic – A’ tighinn còmhla! /coming together! Tachartas tràth-bhliadhnaichean

Leabharlann Nàiseanta na h-Alba, Drochaid Sheòrais IV Tachartas tràth-bhliadhnaichean Diardaoin 23 Gearran 10.30m - 11.30m An-asgaidh Thig còmhla rinn airson an t-seisean dà-chànanach spòrsail seo de dh’òrain, geamannan agus cluich airson clann aois 3-5. Tha fàilte air bràithrean is peathraichean nas òige cuideachd. Faigh a-mach d’ ainm Gàidhlig agus dèan do ‘chairt-ainm’ fhèin airson a […]

Free