Tabhartasan a bharrachd // Further Small Grants Fund Awardees

Le poit-airgid a bharrachd bho Bhòrd na Gàidhlig, chaidh againn air tabhartasan a thoirt do ghrunn thagraichean eile a chuir a-steach airson Maoin nan Tabhartas Beag.

Fhuair sinn 63 iarrtas uile-gu-lèir agus tha sinn cho toilichte gun d’ fhuair sinn air feadhainn a bharrachd a mhaoineachadh. Ceud taing do Bhòrd na Gàidhlig! Feuch gun toir sibh sùil air a’ mhìosachan an seo gus am faic sibh na bhios a’ dol san sgìre agaibh fhèin tro Sheachdain na Gàidhlig – agus cuir tachartas sam bith a tha fainear dhuibh fhèin ann cuideachd!

//

After securing further funding from Bòrd na Gàidhlig, we have been able to fund a further round of Small Grants Fund applicants. We received 63 applications altogether and we are so happy to have been given the opportunity to assist a number of events and projects. Huge thanks to Bòrd na Gàidhlig!

Make sure you visit the online calendar here to see what events will be going on in your area during Seachdain na Gàidhlig – and don’t forget to add your own!

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here