Deoch an Dorais // One for the Road

Tha Seachdain na Gàidhlig a’ toirt cuireadh dhuibh tighinn còmhla rinn an-dèidh dhuaisean FilmG an ath-sheachdain gus cothrom fhaighinn cruinneachadh còmhla, a’ cabadaich sa Ghàidhlig ann an suidheachadh neo-fhoirmeil.

Cuin? Diardaoin 16 Gearran, 10f – anmoch

Càite? Mharsanta, Bell Street

Bhiodh sinn cho toilichte ur faicinn ann!

//

Seachdain na Gàidhlig invites you to an informal gathering after the FilmG awards next week, where we’ll be coming together to chat in Gaelic and continue an enjoyable and social evening.

When? Thursday 16th February, 10pm – late

Where? Mharsanta, Bell Street

We’d love to see you there!

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here