Làrach-lìn Ùr // New Website

Tha làrach-lìn gleansach ùr aig Seachdain na Gàidhlig! Tha sinn air a bhith ag obair air fad sheachdainean gus a dhèanamh nas fhasa dhuibh fhèin a bhith a’ tadhal air na duilleagan. Gheibh sibh a-mach mu na naidheachdan as ùire againn agus a dh’aithghearr gheibh sibh cothrom sùil a thoirt air na goireasan a tha sinn air a chur ann an aon àite a thaobh ionnsachadh na Gàidhlig. Bu chaomh leinn taing mhòr a thoirt do Fraser aig Mayfin Design airson a chur air a chasan. Feuch gun tadhail sibh oirnn aig seachdainnagaidhlig.scot!
//
We have updated our Seachdain na Gàidhlig website! We have been working behind the scenes for a number of weeks to make the website easier to navigate. You will find all our latest news and soon we will have a list of resources to help you get started (or, indeed, continue) on your Gaelic learning journey. We would like to give a big thank you to Fraser Watson at Mayfin Design who has been working closely with us to get the new website up and running. Come and visit us on seachdainnagaidhlig.scot!

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here