Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr // Merry Christmas and a Happy New Year

Bu chaomh leinn uile aig Seachdain na Gàidhlig gach beannachd a ghuidhe dhuibh thar a’ chola-deug a tha ri thighinn, agus tha sinn an dòchas gum faigh sibh beagan fois. Tha sinn air bhioran airson Seachdain na Gàidhlig 2023 agus gu mòr an dòchas gum bi sibh uile ann còmhla rinn.

//

The Seachdain na Gàidhlig team would like to wish you all the very best for the holidays and we hope you manage to get some rest. We are very excited for Seachdain na Gàidhlig 2023 and sincerely hope to see you all there with us.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here