Prògram Sheachdain na Gàidhlig ga Fhoillseachadh! // Launch Date for Seachdain na Gàidhlig Programme

Cumaibh an ceann-latha! Air 16 Faoilleach 2023 bidh sinn a’ foillseachadh a’ phrògraim airson Seachdain na Gàidhlig, le fios air na pròiseactan agus na tachartasan a fhuair taic-airgid bho Mhaoin nan Tabhartas Beag sa chiad dol a-mach. Faodaidh sibh fhèin fios a chur a-steach dhan mhìosachan air an làrach-lìn again mu thachartas sam bith a bhios a’ dol agaibh tron t-seachdain. Bidh rudeigin a’ dol anns gach ceàrnaidh dhan dùthaich – feuch gun gabh sibh fhèin pàirt ann an Seachdain na Gàidhlig, ge bith dè a nì sibh!

//

Put the 16th of January into your diaries! We will be launching the Seachdain na Gàidhlig programme, full of the events funded by the Small Grants Fund as a starting point. Keep an eye on our social media that day as we are sure there will be something for you in your area. We will also have an active calendar on the website for you to enter the details of any events or projects you may be running during Seachdain na Gàidhlig – please make use of this and help make the week a great success for our language!

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here