Guid Crack: First Story on the Host, Guests tell ’til Dawn!

Thig còmhla ri sgeulaiche is sgrìobhadair Màrtainn Mac an t-Saoir airson oidhche de sgeulachdan dà-chànanach a bhios gan gabhadh sa Ghàidhlig is sa Bheurla. Oidhche cluba sgeulachdan mìosail Dhùn Èideann, leis an làr (mar as àbhaist) fosgailte far am faod duine sam bith sgeul, òran no dàn a chluich. Join storyteller and writer Martin MacIntyre […]

Free