Dannsa Airson Na Gàidhlig // Dance With Gaelic

Hilton Church Tomatin Rd, Inverness

Clas ciùil is gluasad spòrsail dha pàistean is am pàrantan, gus slàinte inntinn is sunnd a leasachadh tro a bhith a’ gluasad agus sòisealeachadh, agus iad uile a’ brosnachadh na Gàidhlig. Thathas a’ toirt cuireadh do feadhainn aig a bheil Gàidhlig agus duine sam bith aig a bheil ùidh ann a bhith ag ionnsachadh na […]

£6.50
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here