Fèis Farr 2023

Balla Coimhearsnachd Farr // Farr Community Hall Inverarnie Park, Inverness

A weekend full of traditional Scottish Music, Dance and Gaelic for young people in Primary School and S1/2. Bogsa-Ciùil agus Obair-bhuidhne | Accordion and Group Work with Ruaraidh Gollan Dannsa-Ceum agus Fìdeag | Step Dance and Whistle with Sophie Stephenson Fìdheall agus Obair-bhuidhne | Fiddle and Group Work with Lauren MacColl Giotàr agus Mandoilin | […]

£20
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here