SPÒRS CÒMHLA! FUN TOGETHER!

Forfar Guide Centre, Myre Car Park Forfar, Angus

Bidh Comann nam Pàrant Aonghais a’ lìbhrigadh tachartas làn spòrs airson clann ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (P1-7)! Thig sinn còmhla airson ealain, geamannan ‘s CLUICHE-BHOG air Là na Sàbaid, 25mh den Ghearran. Tha sinn an dòchas gun tig sgoilearan bho sgìrean diofraichte gus am bi cothrom ann a choinneachadh ri caraidean ùra […]

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here