Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Education Scotland – Leading Gaelic Education in Scotland Workshop – Aig Ceann Foghlam Gàidhlig an Alba

19 February @ 4:00 pm - 5:30 pm

- Free
Education Scotland - Foghlam Alba

This workshop will be held primarily in English and is only open to those with a local authority or GLOW e-mail address.

This workshop is suitable for all practitioners, but especially those in leadership roles working in or with Gaelic Medium Education (GME), Gaelic Learner Education (GLE) and Learning about Gaelic Language and Culture (LGAC).

This workshop will provide an overview of the Gaelic policy environment in Scottish Education as well as the opportunity to network with peers working in and with Gaelic Education.

//

Tha a’ bhuth-obrach seo freagarrach airson luchd-obrach foghlaim uile, ach gu h-àraidh iadsan aig a bheil dreuchdain-ceannais ag obair ann an no le Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FTG), Foghlam Gàidhlig do Luchd-ionnsachaidh (FLI) agus Ionnsachadh mun Ghàidhlig is a Cultar (IGAC).

Bidh a’ bhuth-obrach seo a’ toirt tar-shealladh air àrainneachd phoileasaidh na Gàidhlig ann am foghalm ann an Alba agus a’ toirt cothrom cho math airson lìonraidhean a dhèanamh le co-obraichean a tha ag obair ann an agus le Foghlam Gàidhlig.

’S ann tron Bheurla a bhios a’ bhuth-obrach airson a’ mhòr-chuid agus chan eil e ach fosgailte do dhaoine. le seòlaidhean ùghdarrais ionadail no GLOW

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here