Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Cèilidh mun Chagailt – Julie MacFadyen

24 February, 2023 @ 7:00 pm - 8:00 pm

- Free

Seiseanan Seinn rè Seachdain na Gaidhlig

Tha An Comunn Gàidhealach agus Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte a bhith ag obair còmhla a-rithist airson Seachdain na Gàidhlig a chomharrachadh le sreath de sheiseanan seinn.

Bidh fàilte bhlàth romhaibh uile, sean is òg, a bhith an làthair tro Zoom airson beagan seinn a dhèanamh gach oidhche aig 7f le na seinneadairean gu h-ìseal:

  • 20/02 Claire Frances MacNeil
  • 21/02 Peter MacPherson
  • 22/02 Emma MacLeod
  • 23/02 Ruairidh Gray
  • 24/02 Julie MacFadyen

Gaelic song sessions during World Gaelic Week

An Còmunn Gàidhealach and Fèisean nan Gaidheal are delighted to be working together again to offer online Gaelic song sessions during World Gaelic Week!

There will be a warm welcome to all to take part in these session lead by some of our finest Gaelic singers who are listed above! 7pm each evening – don’t miss out!

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here