Seachdain na Gàidhlig 2024 // World Gaelic Week 2024

Seachdain na Gàidhlig 2024: 19-25 Gearran!

Cumaibh na cinn-làithean! Bidh Seachdain na Gàidhlig a’ tilleadh an ath-bhliadhn’ airson an treas bliadhna. Tha sinn an dòchas gum bi sibh uile deiseil airson pàirt a ghabhail! Cumaibh sùil air na meadhanan sòisealta againn san àm ri teachd airson fiosrachadh air cuid de na tachartasan a bha a’ dol tro Sheachdain na Gàidhlig 2023.

//

World Gaelic Week 2024: 19-25 February!

Save the dates! Seachdain na Gàidhlig will return early next year for a third year. We hope you will all be ready to take part! Keep an eye on our social media for case studies on some of the events and projects run by individuals and organisations during Seachdain na Gàidhlig 2023.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here