Siorrachd Dhùn Breatainn an Iar: Cèilidhean Beaga – Sgoiltean-Àraich agus Bun-sgoiltean GLPS

West Dunbartonshire Council - Gaelic St Peter The Apostle High School Kirkoswald Drive, Clydebank, United Kingdom

Tha an taic-airgid seo a’ toirt cothrom dha na bun-sgoiltean agus sgoiltean-àraich GLPS cèilidhean beaga a chur air bhog tron t-seachdain ‘Seachdain na Gàidhlig 2023’ san sgìre againn.  Cum sùil a-mach airson an Twitter againn @WDCGaelic airson tuilleadh fiosrachaidh.  Cothrom a thighinn còmhla le Gàidhlig aig a chridhe!   This grant money will give the […]

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here