Seachdain na Gàidhlig aig Bun-sgoil an Iar / World Gaelic Week at West Primary School

Mar phàirt de sheachdain na Gàidhlig, bidh sinn a’ cur air dòigh sreath de thachartasan a’ comhrachadh stèidheachadh ar n-aonad Gàidhlig ùr aig Bun-Sgoil an Iar. Bithear a’ cleachdadh maoineachadh Seachdain na Gàidhlig gus tidsear a bharrachd fhaighinn aig a bheil Gàidhlig airson dà làtha airson clasaichean Gàidhlig a theagasg ann an Clasaichean foghlam tro […]