Fionn MacCool and the Salmon of Knowledge read-aloud in Gaelic & English

Online from Cape Breton Cape Breton

Thigibh is èistibh ri sgeulachd Bhradan an Eòlais a th’ air bratach Alba Nuaidh … sgeulachd Fhionn MhicCumhail agus an t-adhbhar a bhios e a’ deothail òrdag! Bidh an t-ùghdar Terri M. Roberts agus Eimilidh NicEòghainn bhon fhoillsichear Clò a’ Bhradain a’ leughadh na sgeulachd, sa Bheurla agus an uair sin sa Ghàidhlig. Chaidh an sgeul aosmhor […]

Free

Angus MacLeod’s Gaelic Graphic Novel Webinar

Online from Cape Breton Cape Breton

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig 2023, bidh an t-ùghdar is neach-ealain Aonghas MacLeòid, à Ceap Breatann, Alba Nuadh, a’ taisbeanadh seisean Zoom an-asgaidh. Bheir Aonghas iomradh air aon de na sgeulachdan ann an Dorsan, an dàrna nobhail ghrafaigeach aige. Le 15 sgeulachd fantasachd is oillt, chaidh Dorsan fhoillseachadh san Dàmhair 2022 le Clò a’ Bhradain. Leughaidh […]

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here