Cruinn Còmhla

Meadowburn Primary School Lendale Lane, Bishopbriggs, Glasgow, United Kingdom

Latha spòrsail Ghàidhlig airson clann a’ sgìre agus an teaghlaichean. Bidh cothrom aig an fheadhainn bheaga air stòiridhean, òrain Ghàidhlig is dannsa le Bookbug agus Step Wee Cèilidh; fhad’s a dh’fheuchas an fheadhainn as sine air camanachd is ball-coise. Faodaidh a h-uile duine cruinneachadh còmhla anns a Chafaidh Ghàidhlig airson biadh blasta is cabadaich. A […]

£5.00
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here