Cruinn Còmhla

Latha spòrsail Ghàidhlig airson clann a’ sgìre agus an teaghlaichean. Bidh cothrom aig an fheadhainn bheaga air stòiridhean, òrain Ghàidhlig is dannsa le Bookbug agus Step Wee Cèilidh; fhad’s a dh’fheuchas an fheadhainn as sine air camanachd is ball-coise. Faodaidh a h-uile duine cruinneachadh còmhla anns a Chafaidh Ghàidhlig airson biadh blasta is cabadaich. A […]

£5.00
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here