Bòcain, Spùinneadh & Sabaid: 140 bliadhna de Chruinneachadh Ainmean-àite an Èirisgeigh/ Ghosts, Pirates & Fights: 140 years of Gathering Eriskay Placenames

Eriskay Hall Eriskay

Bidh Liam Crouse, oileanach PhD aig Tobar an Dualchais agus Sabhal Mòr Ostaig, a’ toirt sùil air seanchas nan ainmean-àite ann an Èirisgeigh agus a’ dèanamh comas eadar na tùsan airson cuid de dh’ainmean agus na h-atharrachaidhean a thachair leotha thairis air nam bliadhnaichean. Bidh e a’ bruidhinn air mar a thug an t-atharrachadh seo […]

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here