Luchd-cruthachail na Gàidhlig – Cothroman obrach // Freelance work opportunity – Creative Practitioners for Gaelic Workshops

Taigh Chearsabhagh Lochmaddy

 A bheil Gàidhlig agaibh? Cothrom obrach airson luchd-cruthachail!    Tha sinn a’ lorg luchd-ealain, sgrìobhadairean, luchd-ciùil, no duine sam bith a tha cruthachail, le Gàidhlig, agus aig a bheil ùidh ann am bùthan-obrach a chumail.     Tha sinn a’ beachdachadh air rudan spòrsail far am bi fàilte air a h-uile duine. Tha feum againn oirbhse airson seo […]

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here