Sèimh: The State of Calm

Bidh an seinneadair is sgrìobhadair òrain ainmeil Gillebrìde MacMillan a’ seinn òrain thùsail Ghàidhlig bhon chlàr ùr aige, Sèimh: The State of Calm. Air a bhogadh ann an traidiseanan agus cleachdaidhean Gàidhlig Uibhist a Deas, tha Gillebrìde cuideachd air cliù a chosnadh dha fhèin airson a chuid òrain chumhachdach, inntinneach. Celebrated Gaelic singer-songwriter Gillebrìde MacMillan […]

£10 – £12

Guid Crack: First Story on the Host, Guests tell ’til Dawn!

Thig còmhla ri sgeulaiche is sgrìobhadair Màrtainn Mac an t-Saoir airson oidhche de sgeulachdan dà-chànanach a bhios gan gabhadh sa Ghàidhlig is sa Bheurla. Oidhche cluba sgeulachdan mìosail Dhùn Èideann, leis an làr (mar as àbhaist) fosgailte far am faod duine sam bith sgeul, òran no dàn a chluich. Join storyteller and writer Martin MacIntyre […]

Free