Bookbug Gàidhlig | Gaelic Bookbug

McDonald Road Library 2-8 McDonald Road, Edinburgh

Òrain is rannan spòrsail airson clann aois còig agus nas òige agus am pàrantan agus an luchd-cùraim. Thigibh còmhla rinn airson Bookbug aig Leabharlann Rathad MhicDhòmhnaill. Roinnidh sinn òrain, rannan, agus sgeulachdan do chlann aois còig agus nas òige. Feuch nach glèidh sibh ach tiocaidean do dh'inbhich a bhios an làthair. Join us for Bookbug […]

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here