Gaelic in the City – A Walking Tour | Gàidhlig sa Bhaile Mhòr – Turas Coiseachd

Lean ar treòraiche, Angus, mun cuairt Dhùn Èideann, ag ionnsachadh mun Ghàidhlig agus na tha air fhàgail dhi sa bhaile mhòr. Gabhaidh seo a-steach ainmean cuid de shràidean is clachan-cuimhne agus cuideachd sgeulachdan mu mar a tha an cànan air atharrachadh tro na linntean. Follow our guide Angus through a tour of Edinburgh that will […]

£12

Gaelic in the City- A walking tour with Invisible (Edinburgh)

Castle Hill Edinburgh

Join these unique walking tours with award-winning guide Angus, who has experienced homelessness and is a guide at Invisible (Edinburgh). The tours will go through the Royal Mile in Edinburgh and cover some of the history of Gaelic and its evolution through ages. The tours will be in English with a simple introduction to basic […]

£12

Gaelic in the City – A Walking Tour | Gàidhlig sa Bhaile Mhòr – Turas Coiseachd

Lean ar treòraiche, Angus, mun cuairt Dhùn Èideann, ag ionnsachadh mun Ghàidhlig agus na tha air fhàgail dhi sa bhaile mhòr. Gabhaidh seo a-steach ainmean cuid de shràidean is clachan-cuimhne agus cuideachd sgeulachdan mu mar a tha an cànan air atharrachadh tro na linntean. Follow our guide Angus through a tour of Edinburgh that will […]

£12
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here