Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Latha Gàidhlig Shuaineart

23 February @ 9:00 am - 9:00 pm

- Free
Latha Gàidhlig Shuaineart

Tha sinn an dùil latha làn de thachartasan Gàidhlig a chur air dòigh air Dihaoine 23mh den Ghearrain.  Tòisichidh sinn sa mhadainn le ‘Bookbug’ Gàidhlig, leanaidh sinn oirne le Buidheann-cluiche Gàidhlig agus às dèidh sin, gheibh sibh cothrom fiù ‘s copan cofaidh no teatha òl!

(Bidh dhà no thrì rudan eile air chur air dòigh cuideachd ach chan eil iadsan buileach air an dearbhadh fhathast).

Thig an latha gu ceann le cèilidh air an fheasgar.

Chan ann de luchd-fileantaich a-mhàin a tha an latha seo, ach de neach sam bith aig a bheil ùidh ann an tachartas a tha a’ brosnachadh na Gàidhlig.   Latha far an cluinnear an cànan air a chleachdadh aig diofar ìrean le luchd-ionnsachaidh agus luchd fileantaich le chèile.  Thathas an dòchas gum bi cothroman ann tron latha, a h-uile duine, ge be dè an ìre aig a bheil a’ Ghàidhlig aca, pàirt a ghabhail as na tachartasan seo agus ’s fiù ’s dòcha, beagan den chànan ionnsachadh!   Agus airson ur cuideachadh leis a’ Ghàidhlig, bidh gu leòr luchd-fileantaich, facail cumanta agus dealbhan mun cuairt airson ur brosnachadh.

//

Latha Gàidhlig Shuaineirt is an entire day of Gaelic based activities on Friday 23rd February. We will start with Gaelic bookbug, followed by Gaelic playgroup, a coffee morning plus a few other activities still to be confirmed. We will then finish off the day with a ceilidh in the evening. These activities will be inclusive to all levels of Gaelic, in an attempt to encourage as many people as possible to use the language for the day. We will have lots of useful phrases displayed to help people out as well as plenty of fluent speakers around to keep the conversation flowing.

Details

Date:
23 February
Time:
9:00 am - 9:00 pm
Cost:
Free
Event Category:

Organizer

Jacob Green

Venue

Sunart Centre
Strontian, + Google Map

Details

Date:
23 February
Time:
9:00 am - 9:00 pm
Cost:
Free
Event Category:

Organizer

Jacob Green

Venue

Sunart Centre
Strontian, + Google Map
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here