Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Bùth Obrach Còisirean/Choir Workshop

24 February @ 10:00 am - 4:00 pm

Tong Gaelic Choir

Tha Còisir Ghàidhlig Thunga a’ dol a chuir bùth obrach air doigh airson nan còisirean ann an Leòdhas.  Bheir seo cothrom dha na còisirean tighinn còmhla gus ceòl agus òrain ionnsachadh.  Bidh e feumail agus cuideachail, gu h-àraid airson na luchd ionnsachaidh ann an gach còisir. Tha sinn an dochas buill ùr fhaighinn airson na còisirean, oir bheir an latha cothrom dhaibh, ann an suidheachadh neo-fhoirmeil, a bhith an sàs anns an teaghlach agus coimhearsneachd nan còisirean. Cuidichidh am bùth obrach gach còisir le bhith ag ullachadh agus a’ dèanamh deiseil airson a Mhòd Nàiseata 2024 anns an Òbain.

//

Tong Gaelic Choir is going to host a workshop for Lewis choirs.  This will provide local choirs with the opportunity to come together to learn some Gaelic music and songs. It will be a valuable event, particularly for the Gaelic Learners in each choir.  We hope the event will attract new members for the choirs, as the day will give them the opportunity to be involved in the choir family and community, in an informal setting.  The workshop will also help the choirs to prepare for the Royal National Mod 2024 in Oban.

Details

Date:
24 February
Time:
10:00 am - 4:00 pm
Event Category:

Venue

To Be Confirmed
Isle of Lewis

Details

Date:
24 February
Time:
10:00 am - 4:00 pm
Event Category:

Venue

To Be Confirmed
Isle of Lewis
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here