Free pop-up Gaelic lessons

The Croft Celtic Cultural Centre and Cafe Glen Innes, New South Wales, Australia

A bheil thu ann an Gleann Aonghuis (Astràilia), agus ùidh agad anns a' Ghàidhlig?  Thig còmhla rinn aig a' Chroit aig na Tursachan Astràilianach Di Màirt 20 An Gearran air 9.00m no 9.30m.  Bidh priob-chlas againn:  ionnsaich beagan abairtean Gàidhlig agus eisd ri dhàn no dhà. // Are you in Glen Innes Highlands and curious […]

Bàrdachd Ghàidhlig / Scottish Gaelic Poetry

The Croft Celtic Cultural Centre and Cafe Glen Innes, New South Wales, Australia

Leughaidh sinn dàin anns a' Ghàidhlig agus  na h-eadar-theangachaidhean Beurla aca, agus bruidhnidh sinn mun dhèidhinn.  Bidh fàilte roimhaibh uile.  Chan eil cosgais ann. We will read poems in Gaelic and their English translations, and we will talk about the poems.  All are welcome.  The event is free of charge.

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here