Thigibh dhan Siorcas!

Paisley Community Circus 85 Blackstoun Road,, Paisley, Renfrewshire, United Kingdom

Thigibh dhan siorcas airson Seachdain na Gàidhlig! Air Disathairme 24mh dhen Ghearran, bidh buth-obrach siorcais Ghàidhlig saor an-asgaidh 3-4f, taisbeanadh siorcais bhon oileanaich againn 6-7f agus an uair sin dannsa cèilidh le taic bho Fèis Phàislig aig Siorcas Coimhearsneachd Phàislig. // Head to the circus for National Gaelic week! On Saturday 24th Feb we'll have […]

£3

Seisean Siorcas Gàidhlig / Gaelic Circus Session

Paisley Community Circus 85 Blackstoun Road,, Paisley, Renfrewshire, United Kingdom

Welcome to our Gaelic Circus Open Day, a two hour open session on Saturday 25th of February from 1-3pm at Paisley Community Circus, free to anybody, offering circus skills of all kinds to families, adults and children. A great opportunity for people young and old to try something new through the medium of Gaelic! We […]

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here