Mac an Deòir ann an Arainn, Dewar’s Arran

Ormidale Pavillion Brodick, Isle Of Arran

Thèid na sgeulachdan a chaidh a chruinneachadh le Iain Mac an Deòir ann an Arainn aig meadhan na 19mh a thoirt beò aig an aon àm sa shoillsichear an co-theacsa eachdraidheil is sòisealta aca. Cluinnear iomradh air iomadh sgeulachd iongantach mu chreach, buidseachd, saobh-chràbhadh, aimhreit, is mealladh. Thèid an òraid a thoirt seachad le Ken […]

Free

Arran Gaelic Songs And The Stories Behind Them

Ormidale Pavillion Brodick, Isle Of Arran

Arran songs are a fascinating insight into the history of the island and the lives the island's people. Renowned Gaelic singer Deirdre Ghreumach will sing a selection of Arran Gaelic songs and the story behind the songs will be revealed by a local historian Alistair Paul.

£5.00
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here