Madainn Ghàidhlig le Sgoil-Àraich Àth-Tharracail

Cafe Tioram Acharacle

Madainn Ghàidhlig le Sgoil-Àraich Àth-Tharracail Trobhad a chabadaich còmhla rinn! Dihaoine 24mh là dhen Gearran 10m gu 12f Aig Café Tioram -- Gaelic morning with Acharacle Gàidhlig Nursery Come and have a blether with us and hear our songs and craic! Friday 24th February 10am-12pm At Café Tioram We would love the children to have […]

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here