Tha an tachartasan ann an Seachdain na Gàidhlig gu h-ìosal. Ma bu toil leat an tachartasan agaibh cliog an seo.

Latest Past Events

Pop-up Gàidhealtachd | Gàidhlig Conversation

Am bu thoigh leibh tighinn cruinn 'son beagan do chòmhradh? Agus spòrs? Agus céilidh ged a tha sinn fad o chéile aig an àm seo? Carson nach tig sibh ann? […]

Pop-up Gàidhealtachd | Gàidhlig Conversation

Am bu thoigh leibh tighinn cruinn 'son beagan do chòmhradh? Agus spòrs? Agus céilidh ged a tha sinn fad o chéile aig an àm seo? Carson nach tig sibh ann? […]

Pop-up Gàidhealtachd | Gàidhlig Conversation

Am bu thoigh leibh tighinn cruinn 'son beagan do chòmhradh? Agus spòrs? Agus céilidh ged a tha sinn fad o chéile aig an àm seo? Carson nach tig sibh ann? […]