Craic san Oilthigh

Seòmar Deasbaid, GUU 32 University Avenue, Glasgow

Airson Seachdain na Gàidhlig a chur gu dol le brag is sgairt, bidh tachartas anns an GUU dha oileanaich aig a bheil a' Ghàidhlig, no ùidh innte. Anns a' mhadainn bidh cothroman ann son beagan craic a ghabhail le aoighean an sàs ann an saoghal na Gàidhlig. Bidh seisean Sgeul is Seanchas ann fo stiùir […]

Free

Ùpraid

Brunswick Cellars 239 Sauchiehall St, Glasgow

A' chiad oidhche chlub sa Ghàidhlig a-riamh. Bidh Ùpraid a' cur ceòl dannsa agus craic sa Ghàidhlig còmhla air an làir-dannsaidh son oidhcheannan mòra. Aig Ùpraid bidh cothrom agaibh a' dol fad na h-oidhche le ceòl 'Taigh' agus gum bi sinn a' cruthachadh àrrainneachd Ghàidhlig a tha nàdarra is làn spòrs. Le seo, bidh sinn […]

£3 – £4
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here