Cearcall Còmhraidh | Conversation Circle

Online

Thig còmhla rinn is cleachd do Ghàidhlig ann an suidheachadh spòrsail, neo-fhoirmeil, fàilte ro chàch, ge bith dè an ìre a tha thu sa chànan! Come along and use your Gaelic in a fun, informal space, open to everyone, whatever your level of Gaelic! This online event is free, for the event link please contact […]

Capital Gaelic – A’ tighinn còmhla! /coming together! Blasad Gàidhlig

Room 1.21, Paterson’s Land, Holyrood Road Edinburgh, United Kingdom

Oilthigh Dhùn Èideann Blasad Gàidhlig Diardaoin 23 Gearran 15:00-16:00 Seòmar 1.21, Paterson’s Land, Rathad Holyrood, Dùn Èideann EH8 8AQ An-asgaidh, clàradh a dhìth Bidh tachartas a’ nochdadh air duilleag Eventbrite Oilthigh Dhùn Èideann, https://www.eventbrite.com/o/oilthigh-dhun-eideann-university-of-edinburgh-59204892373.   Ùidh sa Ghàidhlig? Ge bith gu bheil thu airson ionnsachadh no ùidh agadsa sa chànan fhèin, thigibh dha Seisean mu […]

Free

Capital Gaelic – A’ tighinn còmhla! /coming together! Blasad Gàidhlig

Room 1.21, Paterson’s Land, Holyrood Road Edinburgh, United Kingdom

Oilthigh Dhùn Èideann Blasad Gàidhlig Diardaoin 23 Gearran 15:00-16:00 Seòmar 1.21, Paterson’s Land, Rathad Holyrood, Dùn Èideann EH8 8AQ An-asgaidh, clàradh a dhìth Bidh tachartas a’ nochdadh air duilleag Eventbrite Oilthigh Dhùn Èideann, https://www.eventbrite.com/o/oilthigh-dhun-eideann-university-of-edinburgh-59204892373. Ùidh sa Ghàidhlig? Ge bith gu bheil thu airson ionnsachadh no ùidh agadsa sa chànan fhèin, thigibh dha Seisean mu Chànan […]

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here