Calman nan Loch I Colm na Lochanna I The Dove of Lochs

Scottish Storytelling Centre 43-45 High Street, Edinburgh

Thigibh nar cuideachd airson a’ chiad shealladh an Dùn Èideann den fhilm aithriseach Calman nan Loch | Colm na Lochanna | The Dove of Lochs. Choisinn am film Duais an Luchd-Choimhid aig Fèis Film Goirid Phàrais 2022.  Thèid tachartas fàilteachaidh na dhèidh son ceangal sònraichte a chomharrachadh eadar an dà fhèis eadar-nàiseanta, Seachdain na Gàidhlig […]

£6 – £8
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here