Cearcall Còmhraidh sa Chlub

Club Shoisealta Nis / Ness FC Social Club Fivepenny, Ness, Isle of Lewis

Thig còmhla rinn airson còmhradh agus craic ann a Club Shoisealta Nis. Cruinneachadh gu math neo-fhoirmeil a bhitheas ann le cothrom bruidhinn na Gàidhlig ri caraidean ùr agus caraidean nach eil cho ùr is dòcha! -- Join us in Ness FC Social Club for an informal conversation evening. The event is an opportunity to speak […]

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here