Capital Gaelic – A’ tighinn còmhla! /coming together! Coimisean Ciùil Ghàidhlig Rachel Newton

Online

Gailearaidhean Nàiseanta na h-Alba Coimisean Ciùil Ghàidhlig Rachel Newton Diluain 20 Gearran 6-6.30f Air-loidhne An-asgaidh, ach le ticead. Bidh an seinneadair is clàrsaiche Rachel Newton a’ toirt seachad pìosan ciùil ‘work in progress’ agus a’ beachdachadh air a’ bhrosnachadh air cùl a h-ath-sgrìobhaidh ciùil Gàidhlig, air a choimiseanadh le Gailearaidhean Nàiseanta na h-Alba. Tha feum […]

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here