Cèilidh Teaghlaich / Family Cèilidh

Morningside United Church 15 Chamberlain Road, Edinburgh

Cèilidh teaghlaich – Fosgailte do choimhearsnachd Ghàidhlig Dhùn Èideann air fad. Is e tachartas do gach aois a tha seo le uair freagarrach airson teaghlaichean le clann nas òige. Thigibh ann airson dannsa agus a dh’ionnsachadh òrain Ghàidhlig ainmeil. Tha sinn air leth toilichte gum bi an còmhlan dùthchail Bùrach còmhla rinn le beagan phuirt; […]

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here